Biblioteka

{foto69258

 

 

IV PRZERWA NA CZYTANIE

 8-15 maja 2019 r. 

Biblioteka szkolna oraz Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. zaprosiła uczniów do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie  pt. Przerwa na czytanie. Wydarzenie odbywało się w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph.#biblioteka.

Akcję zorganizowano dla uczniów kl. 0- 8. Przygotowano dwa punkty czytelnicze, jeden dla klas 0- 3, drugi dla kl. 4- 8. Uczniowie mieli okazję do całodziennego czytania również w czytelni bibliotecznej, a młodsi słuchali tekstów bajek i baśni czytanych przez uczniów kl. 6.

 

Akcja realizowana była w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, a jej celem było :

 

 • pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;

 • zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

 • promocja czytelnictwa wśród dzieci;

 • integracja środowiska.

 

 

Kiedy czytasz, świat przestaje istnieć, możesz udawać, że to, co jest w książce, jest rzeczywistością, albo że rzeczywistość po prostu znika. Możesz być tym, kim chcesz, dobrowolnym bohaterem książki...

Dorotea de SpiritoAnioł

 

 

 

 

Realizując” ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” nasza biblioteka szkolna systematycznie wzbogaca swoje zasoby książkowe, na które otrzymaliśmy 5000, 00 złotych.
Zbiory powiększyły się o lektury do klas 1- 8, nowości czytelnicze z „OGÓLNOPOLSKICH WYBORÓW KSIĄŻEK” ORAZ PROGRAMU” KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” .
Serdecznie zapraszamy uczniów po nowości, przypominając, że biblioteka czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku już przed lekcjami w godz. 7. 15 - 7. 30. 

UROCZYSTE PASOWANIE

UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

"Kochajmy książki, które są duszą szkół.

Martwe są bowiem szkoły, których nie ożywiają książki."

J. A. Komeński

 

 

 

 

 

My, uczniowie pierwszej klasy,
Tobie, książko, przyrzekamy,
Chętnie czytać cię będziemy
I zniszczyć ciebie nie damy.

Obowiązków czytelnika
Chętnie przestrzegać będziemy.
Wiernego przyjaciela
Zawsze w tobie znajdziemy.

 

Przyrzekamy!

 

Kolejna rocznica śmierci Charlesa Perraulta, znanego francuskiego baśniopisarza, stała się znakomitą okazją do włączenia uczniów kl. 1 w poczet czytelników biblioteki szkolnej.

Uczniowie sprawnie odgadywali tytuły baśni wspomnianego autora:Czerwony Kapturek, Śpiąca królewna, Kopciuszek, Kot w butach, Frant z czubkiem, Ośla SkórkaSinobrody, Paluszek, Wróżki. Rozwiązywali zagadki, rebusy, a także wykonali okolicznościową książeczkę.

Wysłuchali życzeń książki:

1.
Nie pisz i nie rysuj tuszem na mych kartkach, bowiem wkrótce będę prawie nic nie warta. 

2.
Nie zaginaj rogów, używaj zakładki, na półce mnie stawiaj, dbaj o me okładki. 
 
3.
Kiedy moje kartki wyrwiesz i wyrzucisz, wiedz, że wtedy nigdy do nich nie powrócisz. 

4. Gdy się ze starości zacznę rozlatywać, spróbuj mnie naprawić, posklejać, pozszywać. 
 
5.
Nie czytaj, gdy jadasz, nie brudź mnie rękami, to ci będę służyć całymi latami.

 

Biblioteka szkolna zaprasza do czytania nie tylko kl. 1, ale wszystkich uczniów, bo

 

Czytanie książek – to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” . (Wisława Szymborska)

 

W roku szkolnym 2016/2017

 

BIBLIOTEKA CZYNNA

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

4, 5, 6 LEKCJA

 

7- KÓŁKO CZYTELNICZE

 

 

2, 4 LEKCJA

2, 3 LEKCJA

AKCJA „ JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM”

 

1 czerwca o 10.00 uczniowie z całej Polski zbiorą się
w swoich szkołach i będą wspólnie czytać — każdy to, na co ma ochotę.
Przy organizacyjnej pomocy bibliotek stworzą niespotykaną dotąd
ogólnopolską akcję, ustanawiając rekord czytania w jednym momencie

 

 

Cele:

 

1. Zwrócenie uwagi na diagnozowany przez coroczne badania Biblioteki Narodowej

systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków (powyżej 15. roku życia), i wykorzystanie masowej akcji do pokazania większej aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży.

2. Promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo.

3. Podkreślenie konieczności tworzenia przez środowiska szkolne, władze lokalne i struktury państwa warunków do skutecznej edukacji czytelniczej w szkołach i ułatwiania dzieciom oraz młodzieży dostępu do atrakcyjnej dla nich literatury.

4. Integracja lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju

czytelnictwa.

5. Upowszechnienie opinii, że szansą na poprawę wskaźników czytelnictwa jest edukacja czytelnicza młodego pokolenia; wywołanie rywalizacji poprzez przeciwstawienie czytającej młodzieży i nieczytających „dorosłych”.

6. Promocja bibliotek szkolnych oraz podkreślanie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej.

 

ZAPRASZAMY!

BIBLIOTEKA SZKOLNA SP DRZEMLIKOWICE

 

 

 

Formy działań:

Podstawową formą uczestnictwa jest zebranie 10 czerwca ok. godz. 10.00 uczniów oraz innych zainteresowanych w wybranym miejscu z książkami, wspólne czytanie, zrobienie zdjęcia oddającego frekwencję i wypełnienie formularza, będącego sprawozdaniem. Organizator nie ogranicza jednak możliwych form realizacji przedsięwzięcia i zachęca do działań niestandardowych.

Uczestnikami akcji mogą być uczniowie jednej szkoły, ale ciekawe rezultaty i większy oddźwięk może dać współpraca kilku szkół lub szkoły i innej instytucji (np. biblioteki publicznej). Nic nie stoi na przeszkodzie, by zaprosić do udziału osoby spoza szkoły, a nawet by akcja organizowana była dla wszystkich, np. całej miejscowości (przy współpracy różnych bibliotek).

Miejsce akcji jest dowolne. Może być to boisko szkolne, sala gimnastyczna, korytarz, wejście do szkoły itp., lecz także – dlaczego nie? – ulica, rynek, park, centrum handlowe, biblioteka publiczna. Każde miejsce jest dobre. Powinno być dobrane do realizacji zamierzonego efektu.

Atutami akcji z pewnością będą: spontaniczność, oryginalność, poczucie humoru.

Przykładowe pomysły na realizację:

ZdjęciaZachęcamy do zrobienia pomysłowych zdjęć pokazujących skalę przedsięwzięcia. Mogą zostać zrobione w nietypowych miejscach, pięknej scenerii, nawet z drona. Za najlepsze zdjęcie przewidziana jest nagroda (czytnik ebooków).

Publiczny marsz z książkami.Można przygotować transparenty z hasłami, które pokazują, że – mimo pogarszających się statystyk czytelnictwa wśród dorosłych – młodzi czytają. Przykładowe hasła: „Jak nie czytam, jak czytam”, „Młody czyta więcej”, „W całej Polsce czytają dzieci”, „No przecież czytamy!”, „Czytania uczcie się od nas”, „Nikt nie czyta? My czytamy!”, „Czytamy więcej od was”, „Dajemy przykład” „Czy czytam? No przecież” itp. W marszu mogą uczestniczyć uczniowie przebrani za postacie literackie. Marsz może zakończyć się jakimś spektakularnym wydarzeniem, happeningiem o charakterze artystycznym, jednoczesnym głośnym czytaniem swoich książek przez wszystkich uczestników, przeczytaniem fragmentu książki itp.

Hasła – forma strajkuPowyższe hasła i transparenty można wykorzystać także przy konwencjonalnej, stacjonarnej formie akcji (pod szkołą, na szkolnym boisku itd.), by elementami międzypokoleniowej rywalizacji zmobilizować uczniów do udziału.

Manifesty pod obiektami publicznymiNp. pod przychodnią lekarską (z hasłami typu „Zarażamy czytaniem”, „Czytanie jest zaraźliwe”), na dworcu („Podróżuj w wyobraźni, podróżuj z wyobraźnią”, „Podróżuj czytając, czytaj podróżując”), na placu zabaw („Czytanie to świetna zabawa”).

„Książkowe graffiti”Uczniowie zbierają się z książkami na boisku lub zamkniętej dla ruchu ulicy i piszą kredą na asfalcie tytuły swoich książek, jakieś hasła itp. Ewentualnie mogą pisać na dużych arkuszach papieru przyczepionych na ścianach w szkole. Ciekawym wydarzeniem byłoby wykonanie przez wybranych, uzdolnionych artystycznie uczniów prawdziwego literackiego graffiti w publicznym miejscu.

Czytelniczy flash mob (popularne obecnie nieoczekiwane wydarzenie zorganizowane w publicznym miejscu) – np. uczniowie pojawiają się pojedynczo w jakimś ruchliwym punkcie (galeria handlowa, rynek, dworzec itp.), udają, że się nie znają, każdy z nich wyjmuje książkę i czyta (dla lepszego efektu mogą czytać „do siebie” szeptem lub na głos ten sam fragment tej samej książki). Czytających uczniów przybywa, aż w końcu ich niezwykła w danym miejscu liczba zwraca uwagę innych osób, wywołuje zdziwienie, zaskoczenie, zaciekawienie. Całość może skończyć się głośnym czytaniem swojej książki przez każdego uczestnika lub elementem ruchowym. Oczywiście wszystko jest od początku dyskretnie filmowane, a film później opublikowany. Flash mob jest stosunkowo łatwy do przeprowadzenia. Warunkiem powodzenia jest wywołanie zaskoczenia dla przebywających w danym miejscu osób, co można uzyskać poprzez właściwy dobór ruchliwego miejsca, efekt zaskoczenia (utrzymanie zamiaru organizacji wydarzenia w tajemnicy) i dużą liczbę uczestników, pozwalającą na wywołanie wśród osób niewtajemniczonych wrażenia niezwykłości sytuacji, w której się znaleźli. Wiele inspirujących filmów dokumentujących flash moby można znaleźć w internecie. Dobrze zorganizowany flash mob daje uczestnikom dużo satysfakcji i jest zwykle szeroko komentowany w lokalnym (i nie tylko) środowisku. Na pewno zaciekawi też biorących w nim udział uczniów.

„Książkowy łańcuch”Osoby połączone trzymanymi w rękach książkami. Łańcuch może np. otaczać szkołę, łączyć dwie szkoły lub jakieś charakterystyczne punkty w danej miejscowości.

KoloryUczniowie – dla zwrócenie uwagi - ubierają się w wybranym kolorze lub w kilku kolorach, umożliwiających „granie kolorami”. Mogą też wybierać książki z okładkami w wybranym kolorze.

Wieża z książekUczniowie po zakończeniu czytania układają swoje książki jedna na drugiej, w jak najwyższą wieżę.

Tworzenie absurdalnego tekstuUczniowie ustawiają się w rzędzie i każdy po kolei czyta np. pierwsze słowo z dziesiątej strony swojej książki.

Pomysłowość uczniów i nauczycieli z pewnością rozszerzy powyższą listę możliwych sposobów realizacji akcji. Będą one modyfikowane, łączone, uzupełniane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


27 października odbyło się
UROCZYSTE PASOWANIE

UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SP DRZEMLIKOWICE


 

 Tekst ślubowania:

 

 

My, uczniowie pierwszej klasy,
Tobie, książko, przyrzekamy,
Chętnie czytać cię będziemy
I zniszczyć ciebie nie damy.

Obowiązków czytelnika
Chętnie przestrzegać będziemy.
Wiernego przyjaciela
Zawsze w tobie znajdziemy.

 

 

Książki z naszej biblioteki odkryją przed Tobą

nieznany świat tajemnic, przygód i dalekich podróży.

Niech ten świat rozwija Twojąwyobraźnię, ciekawość i umiejętność.

 

ŻYCZENIA KSIĄŻKI

Nie pisz i nie rysuj tuszem na mych kartkach, bowiem wkrótce będę prawie nic nie warta. 

Nie zaginaj rogów, używaj zakładki, na półce mnie stawiaj, dbaj o me okładki. 
 
Kiedy moje kartki wyrwiesz i wyrzucisz, wiedz, że wtedy nigdy do nich nie powrócisz. 

Gdy się ze starości zacznę rozlatywać, spróbuj mnie naprawić, posklejać, pozszywać. 
 
Nie czytaj, gdy jadasz, nie brudź mnie rękami, to ci będę służyć całymi latami.

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA – SP DRZEMLIKOWICE

Wybrane narzędzia i aplikacje internetowe w pracy nauczyciela

Propozycje stron internetowych

Wszystkie prezentowane narzędzia są darmowe, dostępne poprzez przeglądarkę internetową. Do obsługi wymagana jest znajomość języka angielskiego. Zdecydowana większość z nich wymaga rejestracji na stronie i założenie konta.

Przygotowane prezentacje w powyższych aplikacjach można zamieszczać na stronach internetowych.

 

Prezentacje multimedialne on-line:

 1. Visme:http://www.visme.co/ - program, w którym można stworzyć interaktywną prezentację I inne treści wizualne.

 2. Prezi: prezi.com – nowoczesny edytor atrakcyjnych prezentacji multimedialnych wykorzystujących grafikę wektorową. Efekt zoom umożliwia użytkownikom powiększanie i pomniejszanie prezentacji oraz wyświetlanie i poruszanie się pomiędzy poszczególnymi obiektami na wirtualnym płótnie dając efekt przestrzeni.

 3. Emaze:www.emaze.com – serwis umożliwiający tworzenie prezentacji o interesującej formule efektów 3D i klasycznych przejść między slajdami.

 

Quizy:

 1. Learningapps: https://learningapps.org/ - platform z polskim interfejsem zawierająca gotowe ćwiczenia interaktywne I gry edukacyjne do wykorzystania na różnych przedmiotach. Korzystając z gotowych szablonów można przygotować ćwiczenie według własnego pomysłu.

 2. Quizizz:  http://quizizz.com/ - kolorowe i wciągające narzędzie do tworzenia interaktywnych quizów z możliwością zaznaczenia tylko jednej poprawnej odpowiedzi, pytania mieszają się za każdym razem.

 

Tablice wirtualne:

 1. Padlet:  https://pl.padlet.com/ - proste w obsłudze narzędzie może służyć jako obszar roboczy do współpracy uczniów i nauczycieli, gromadzenie zbiorów, prostych konkursów, wspólnych opowieści, otrzymywania informacji zwrotnej. Na tablicy można umieszczać tekst, zdjęcia oraz linki.

 2. Mural:https://mural.co/ - aplikacja przeznaczona dla zwolenników Prezi, nie jest to prezentacja zoomowa, ale tablica, którą można zapisać – tekstem, zdjęciami, filmami, animacjami, linkami.

 3. Popplet: http://popplet.com/ -  narzędzie może być wykorzystywane do prostych, dynamicznych prezentacji i map myślowych, które możemy tworzyć za pomocą zdjęć z internetu oraz własnych fotografii i notatek.

 

Plakaty i infografiki:

 1. Canva:https://www.canva.com/ - strona, na której, łatwo i profesjonalnie można zaprojektować treści graficzne (plakat, okładkę, zaproszenie, kolaż ze zdjęć). Duża liczba gotowych elementów do wykorzystania przez program pozwala stworzyć grafikę na wysokim poziomie.

 2. Infogram:  https://infogr.am/ - profesjonalne narzędzie, które oferuje bogaty zestaw grafik, map oraz wykresów. W wersji bezpłatnej mamy do dyspozycji ponad 30 różnych wykresów. Istnieje możliwość wgrania własnych plików multimedialnych.

 3. Smore:  https://www.smore.com/ - narzędzie, dzięki któremu można zaprojektować i wykonać piękne internetowe ulotki, plakaty.  

Generatory tekstu – „chmury słów”:

 1. Tagul:https://tagul.com/ - serwis internetowy, który pozwala tworzyć „chmury słów” (słowa mogą być interaktywne). W kilku krokach można uzyskać oryginalny kształt.

 2. Graffiti Creator:http://www.graffiticreator.net/ - to program do tworzenia napisów, logo, tytułów – nie wymaga rejestracji.

 3. Cooltext:https://cooltext.com/ - generator ozdobnych napisów.

 4. Recite:http://recite.com/ - narzędzie do tworzenia ładnych cytatów, wystarczy wpisać tekst i wybrać szablon.

Ciekawe strony internetowe do wykorzystania w pracy nauczyciela.

 1. http://www.belfer.muzhp.pl/index.php - wortal dla nauczycieli historii. Muzeum Historii Polski oferuje na swoich stronach ciekawą ofertę materiałów dydaktycznych i metodycznych od konspektów i scenariuszy po interaktywne mapy, quizy i kalendaria wydarzeń.

 2. http://bnd.ibe.edu.pl/ - Baza Dobrych Praktyk w tym baza narzędzi dydaktycznych prowadzona przez Instytut Badań Edukacyjnych.

 3. http://www.cyfrowynauczyciel.pl/ - portal poświęcony efektywnym wykorzystaniu nowych technologii i metod w edukacji.

 4. http://culture.pl/pl- serwis informacyjny o wydarzeniach związanych z polską kulturą.

 5. http://edudu.pl/ - multimedialny serwis e-learningowy oferuje mnóstwo filmowych  educastów z dziewięciu przedmiotów z rzetelnymi informacjami.

 6. http://edukacjaprzyszlosci.blogspot.com/ -  świetny blog z tekstami na temat nowoczesnej edukacji, IT w szkole.

 7. http://enigeo.org/pl/index.html - informacje i quiz ze znajomości geografii 193 państw świata.

 8. http://www.epodreczniki.pl/ - platforma z bezpłatnymi e-podręcznikami.

 9. http://www.epublikacje.edu.pl/ - blog o e-książkach i e-publikacjach edukacyjnych prowadzony przez redakcję Edunews.pl

 10. http://filmotekaszkolna.pl/ - portal na temat edukacji filmowej pozwalający oglądać z uczniami polskie filmy fabularne i dokumentalne. Zawiera ciekawe zasoby w postaci scenariuszy, opracowań filmoznawczych, artykułów oraz recenzji. Twórcy portalu organizują wiele konkursów i akcji filmowych.

 11. http://legalnakultura.pl/pl - portal poświęcony kulturze szeroko rozumianej.

 12. http://muzykotekaszkolna.pl/ -  serwis edukacyjny przekazujący wiedzę o muzyce.

 13. http://ninateka.pl/ - filmy i audycje o kulturze. Multimedialna biblioteka w wersji EDU całkowicie bezpłatna.

 14. https://nowoczesnapolska.org.pl/ - wolność korzystania z dóbr kultury. Audiobooki, wolne lektury.

 15. http://www.ortografka.pl/ - dyktanda, testy z ortografii.

 16. http://wirtualnykraj.pl/ - strona na której wirtualnie można zwiedzać wybrane miasta Polski, poznać ich zabytki, historię, muzea (również z przewodnikiem).

 17. Otwórz Książkę: http://otworzksiazke.pl/ - cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych, które są udostępniane nieodpłatnie przez ich autorów lub/i wydawców.

MATERIAŁ ZE STRONY: dbp.wroc.pl

 

Program " WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE"

 

"Kochajmy książki, które są duszą szkół. 

Martwe są bowiem szkoły, których nie ożywiają książki."

J. A. Komeński

PRIORYTET MEN NA 2016/ 2017

 

 

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

Skoro jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, to szkoły są zobowiązane do podjęcia działań pozwalających na rozwijanie zamiłowań i kompetencji czytelniczych uczniów. Chyba we wszystkich szkołach w Polsce nauczyciele podjęli i będą podejmować inicjatywy, które mają uświadomić uczniom, że czytanie książek jest cool, że modnie jest czytać. W wielu szkołach organizowane są maratony czytelnicze, konkursy, akcje bookcrossingowe, projekty edukacyjne. W naszej szkole postanowiliśmy rozpocząć systematyczną akcję głośnego czytania książek podczas zajęć z wychowawcami, wdrażamy również nowe projekty edukacyjne.

Czytanie bowiem rozwija wyobraźnię i wrażliwość człowieka, pozwala budować warsztat językowy, a więc może ułatwiać komunikację z innymi ludźmi, daje radość, ukojenie, a czasami może być swoistą terapią. W zeszłym roku ukazał się raport z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych Czytelnictwo dzieci i młodzieży, a także opublikowano wyniki badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową, których celem była ocena stanu czytelnictwa w Polsce. Wnioski były druzgocące i nie pozostawiały wątpliwości, że źle się dzieje w państwie polskim (ok. 58% Polaków nie przeczytało w roku 2014 żadnej książki).Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2016/2017 jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Ruszyła wielka machina naprawcza pod przewodnictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach działań naprawczych MKiDN zaplanowało pomoc finansową, np. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020.

 

Od lat poszukiwane są  metody na to, aby przekonać młodych ludzi, że czytanie książek jest świetnym sposobem spędzania wolnego czasu i doskonałą alternatywą dla ich typowych zajęć.

 

Na każdym etapie czytelniczym należy w inny sposób zachęcać dzieci do czytania.  

I tutaj pojawia się pojęcie edukacji czytelniczej.

 

Edukacja czytelnicza - to nauczanie człowieka, zwykle 6- 7 letniego umiejętności czytania tekstu pisanego i drukowanego. Dziecko po prostu umie czytać. Efektem tej umiejętności jest możliwość samodzielnego dotarcia do informacji. Wspaniałość czytania polega na tym, że nadawca ( pisarz) oraz odbiorca( czytelnik) mogą komunikować się poprzez tekst pisany będąc od siebie oddalonymi w czasie i w przestrzeni. Czytanie jest jak dotąd najpotężniejszym mechanizmem rozwoju człowieka i jego cywilizacji, nauki i kultury.

Czytelnictwo jako jedna z podstawowych aktywności człowieka zawiera w sobie ogromne walory wychowawcze. Lektura, zwłaszcza trafnie dobrana lub sugerowana, może ukazywać młodemu czytelnikowi wiele wartości, wzorów, podpowiedzi rozstrzygnięcia i wyborów moralnych, może ujawniać różnicę między dobrem a złem. Literatura piękna kształtuje w człowieku poczucie piękna, dobra, prawdy, rozwija twórczą wyobraźnię. Wszystko, co za pośrednictwem słowa drukowanego pomaga młodemu człowiekowi zrozumieć świat i samego siebie, a także przygotować go do sukcesu w przyszłości, zawiera w sobie ogromny „ ładunek wychowawczy”. To sprawia, że czytelnictwo jest jednym z ważnych mechanizmów oddziaływania wychowawczego na uczniów.Już od najmłodszych lat należy kształtować w dzieciach zainteresowanie książką. • I poziom czytelniczy to wiek 3- 6 lat. Należy wtedy czytać dziecku proste teksty, bogato ilustrowane. • II poziom, to poziom czytania, wiek 6-9 lat. Podsuwamy dzieciom do czytania książeczki o prostej fabule, zdobione obrazkami oraz czasopisma takie jak:: „Miś”, „Kubuś Puchatek”, „Świerszczyk” , KUMPEL • III – to pierwszy poziom samodzielności czytania i obejmuje wiek 9-12 lat. Dzieci  interesują się już problematyką społeczną, obyczajową, np. VIKTOR JUNIOR • IV poziom to drugi poziom samodzielności czytania – wiek 11-15 lat. Obserwujemy wtedy bogaty rozwój słownictwa, który postępuje przy wzmacnianiu zainteresowań czytelniczych. • V poziom to uniwersalizacja czytelnictwa, wiek 15- 18 lat. Uczeń potrafi przeczytać i zrozumieć każdą niespecjalistyczną książkę dla dorosłych.

 

 

Zapewnienie dziecku stałego kontaktu z książką, opanowanie przez nie umiejętności czytania i osobiste przekonanie się, że czytanie coś daje, zaspokaja różne potrzeby psychiczne, zapewnia powodzenie w nauce, jest gwarantem stałego kontaktu z książką i prasą.DZIAŁANIA DLA KLAS

KL. 0

W ŚWIECIE BAJEK I BAŚNI


KL. 1

 

BIBLIOTEKA – MIEJSCE NAUKI I ZABAWY

 

 

KL. 2

 

CZYTAMY W BIBLIOTECE

 

KL. 3

 

MOJA KSIĄŻKA – NIE KSIĄŻKA

 

 

KL. 4

 

MAGICZNY ŚWIAT KAMISHIBAI

 

KL. 5

 

KOMIKS W SZKOLE

 

Kl. 6

 

KSIĄŻKA POPULARNONAUKOWA ŹRÓDŁEM INFORMACJI

 

 

 

 

Zapraszamy do czytania, bo

 

Czytanie książek – to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” . (Wisława Szymborska)

 

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA:

 • tworzenie książeczek tematycznych dotyczących czytanych lektur;

 • prowadzenie dzienniczków lektur;

 • udział w konkursach i popisach w czytaniu fragmentów lektur;

 • prezentowanie książek przez uczniów;

 • urządzanie kącika lektur;

 • wspólne opowiadanie i głośne czytanie lektur;

 • wyszukiwanie charakterystycznych fragmentów;

 • nauka piosenek o książkach, bajkach;

 • przygotowanie bajkowego przedstawienia;

 • organizowanie dziecięcego czasopisma (gdzie powstają artykuły, recenzje, zamieszczony bywa kalendarz imprez czytelniczych);

 • drama;

 • improwizacje;

 • opowiadania twórcze;

 • swobodne teksty;

 • audycje, montaże dźwiękowe, spotkania autorskie;

 • konkursy i quizy literackie, festyny;

 • udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” , Dzień Głośnego Czytania;

 • współpraca z biblioteką szkolną, Biblioteką Publiczną; Pedagogiczną, Mediateką;

 • lekcje bibliotekarskie;

 • zwiedzanie pobliskich księgarni;

 • konkursy plastyczne, np. „Moja ulubiona książka”, „Moja ulubiona bajka”;

 • turnieje książkowe np. odgadywanie postaci, tytułów książek , autorów;

 • układanie wierszyków i rymowanek;

 • tworzenie listy ciekawych książek;

 • przeprowadzenie zabaw i ćwiczeń czytelniczych;

 • stosowanie ćwiczeń rozwijających umiejętności aktywnego słuchania;

 • wykonywanie dekoracji do przedstawień;

 • przygotowanie wystaw, kiermaszów, prezentacji ciekawych książek;

 • wykonywanie prac związanych z opracowaniem lektury indywidualne i zbiorowo;

 • eksperymentowanie- wyzwolenia możliwości twórczych;

 • bale postaci z bajek;

 • plakaty, wyklejanki;

 • poranki z ciekawą książką;

 • spotkania z autorem;

 • rysowanie ilustracji do czytanych fragmentów;

 • wykonanie własnych książeczek;

 • układanie baśni np. do ilustracji;

 • układanie zakończenia do baśni;

 • konkursy recytatorskie np. tematyczne: wiersze o wiośnie, ekologiczne itp.;

 • wyjście na kiermasz książki, do księgarni;

 • zwiedzanie wydawnictwa;

Cele programu:

 

 

 

cele ogólne:

 

 

wzrost zainteresowania uczniów i nauczycieli zbiorami biblioteki szkolnej;

upowszechnienie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych;

zaangażowanie dzieci i rodziców w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”;

wspomaganie nauczycieli w ich pracy wychowawczej i opiekuńczej;

wyrabianie nawyku czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach biblioteki;

kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

 

 

 

 

 

 

cele szczegółowe:

 

 

 

uczeń, nauczyciel, rodzic zna zasoby biblioteki szkolnej;

użytkownicy biblioteki korzystają z niej chętnie i częściej niż dotychczas;

uczeń, nauczyciel, rodzic na bieżąco poznaje zakupione pozycje, nowości wydawnicze poprzez "Kącik nowości" oraz prezentacje nauczyciela bibliotekarza;

uczniowie poznają konkretne pozycje, książki, lektury, zagadnienia biblioteczne

w wyniku realizacji zagadnień edukacji czytelniczej i medialnej;

biorą udział w różnych formach pracy biblioteki: konkursach, kiermaszach,

imprezach;

uczniowie rozwijają aktywność i ciekawość związaną ze światem książki;

współorganizują różne przedsięwzięcia biblioteczne i czują odpowiedzialność za ich

realizację;

uczniowie potrafią współpracować w grupie 

 

 

 

 

 

         
         

 

Sleeveface, czyli zdjęcia z  książką

 

w naszej bibliotece

 

To fotografia osoby z zasłoniętą przez okładkę książki bądź płyty częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące czasem zabawne, czasem kreatywne połączenie osobowości czytelnika z jego książkowym wcieleniem.

 

 

 

Do Polski dotarła też moda na sleeveface. Fenomenem stały się zdjęcia przedstawiające osoby fotografowane z odpowiednią okładką książki.

 

Sleeveface stał się najbardziej rozpowszechniony w 2006 roku za sprawą portali społecznościowych, jednak znany wcześniej motyw ukazywał się na okładkach książek, płyt winylowych i czasopism. Termin został upowszechniony przed Johna Rostrona i Carla Morrisa w wersji winylowej w publikacji o tej samej nazwie.

 

W sleeveface potrzebna jest jedynie wyobraźnia i aparat.

 

 

 

Zjawisko sleeveface odkryli także bibliotekarze, dlatego zapraszamy na wersję w wydaniu bibliotecznym- uczniowie klasy 5 i 1 z ulubionymi książkami lub czasopismami.Reklama książki metodą book-talking

w bibliotece szkolnej

Jak zachęcić uczniów do czytania ?

Skutecznych sposobów zachęcania uczniów do czytania jest mnóstwo, nie można zapominać o sprawdzonych pomysłach.

Uczniowie klasy 6 sami przedstawiali swoje ulubione książki, a klasa 5 wysłuchała gawędy o przygodach Mikołajka.

Oto przykład:

Małgorzata Wajner Sempè, Goscinny: Mikołajek

Czy wiecie, że kiedyś istniały, i nadal w niektórych miejscach działają, szkoły, do których chodzą sami chłopcy? Jak się zapewne domyślacie, jest tam bardzo głośno i niespokojnie. Do takiej właśnie szkoły, we Francji, uczęszcza Mikołajek.W waszej klasie na pewno zdarzają się sytuacje bardziej lub mniej przyjemne, ale nie spotkaliście chyba jeszcze tak rozhukanej klasy jak ta, do której chodzi Mikołajek. Wszyscy chłopcy są niezmiernie żywiołowi, mają nietuzinkowe pomysły, a ich ulubioną zabawą są codzienne bójki. Chłopcy biją się wszędzie i o wszystko. Każdy pretekst jest dobry, aby dać koledze "fangę w nos", trzasnąć w głowę lub kopnąć w kostkę. Ale nie myślcie, że oni się nie lubią! O nie, wręcz przeciwnie, są najlepszymi przyjaciółmi, a znacie na pewno przysłowie: Kto się czubi, ten się lubi. Chłopcy się lubią, ale przecież w każdej sytuacji, w każdej zabawie ktoś musi być najważniejszy, musi dowodzić. Niestety, w tej oryginalnej klasie każdy chce grać główną rolę zarówno w szkolnym przedstawieniu, jak i w życiu. Dlatego ciągle się wszyscy sprzeczają. Ich najlepszą zabawą jest tłuczenie się nawzajem, nawet jeżeli trzyma się w ręku kwiaty dla mamy na urodziny.Mikołajek i jego koledzy to niewyczerpalna studnia pomysłów i dzięki temu w książce cały czas coś się dzieje. Każdy rozdział opowiada o nowej psocie. A im bardziej niebezpiecznie i hałaśliwie się robi, tym lepsza zabawa.

Mikołajek w zdumiewający sposób interpretuje wszelkie poczynania swoje i kolegów. On sam prowadzi narrację we wszystkich pięciu tomach cyklu i z rozbrajającą naiwnością rozgrzesza wszelkie niechlubne uczynki swoje i kolegów.

Zdarza się wam pewnie na lekcji krnąbrność wzbudzająca przygnębienie nauczyciela, lecz to, co wyprawia klasa Mikołajka, przechodzi ludzkie pojęcie! Nawet podczas wizytacji inspektora, pomimo dobrych intencji, chłopcy zaliczają jedną wpadkę po drugiej, kończąc całość zwyczajową, efektowną bójką.Na boisku koledzy potrafią wieść burzliwe kłótnie o to, kto na jakiej pozycji będzie grać, pobić się wielokrotnie, aby na końcu stwierdzić, że nie mają ze sobą piłki. Ale najważniejsze, że zawsze i w każdej sytuacji świetnie się bawią.Nie sposób ich nie polubić. Mikołajek jest dobrym, kochającym dzieckiem, ale dziwnym trafem zawsze wpada w tarapaty. To wybije szybę w oknie, to puści z dymem pokój podczas eksperymentów pirotechnicznych czy też zachlapie w jeden wieczór trzy komplety pościeli i trzy piżamy. Każda wizyta kolegów lub koleżanek powoduje takie zamieszanie, że dom wygląda tak, jakby przeszedł przez niego huragan. Albowiem wszystkie najfajniejsze zabawy nie wiadomo dlaczego, okazują się niebezpieczne i opłakane w skutkach.Wszystkie książeczki o Mikołajku to świetna komedia. Na pewno polubicie tę bandę urwisów, która wspaniale się bawi, nie rozumiejąc dziwnej filozofii osób dorosłych nakazującej, aby młody człowiek był grzeczny i rozważny. A przecież ta odrobina szaleństwa jest nieodłączną cechą młodości.

Gorąco polecam przygody Mikołajka autorstwa francuskiego duetu: Sempè - Goscinny!Zachęcamy do przeczytania wszystkich przygód Mikołajka- zapraszamy do biblioteki szkolnej. 

 

 

         
         

 

 

 

 

 

UROCZYSTE PASOWANIE

UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SP DRZEMLIKOWICE

 

 

 

 

My, uczniowie pierwszej klasy,
Tobie, książko, przyrzekamy,
Chętnie czytać cię będziemy
I zniszczyć ciebie nie damy.

Obowiązków czytelnika
Chętnie przestrzegać będziemy.
Wiernego przyjaciela
Zawsze w tobie znajdziemy.

 

 

 

Książki z naszej biblioteki odkryją przed Tobą

nieznany świat tajemnic, przygód i dalekich podróży.

Niech ten świat rozwija Twoją

Wyobraźnię, ciekawość i umiejętność.

 

 

 

 

 

 

   owk_2015_kl_1_3.pdf
 

 

 

 

 

 

  top_100_ksiazek1.doc 

  top_10_ksiazek2.doc

lista TOP 10 wymienionych książek wg grup

 

materiał ze strony: http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wybierzmy-wspolnie-lektury-najmlodszym-uczniom-mamy-wyniki.html

 

Wybierzmy wspólne lektury najmłodszym uczniom”

 

Rodzice

 

ID

Nazwa

Autor

Liczba

1

Psie Troski

Tom Justyniarski

751

2

Dzieciaki świata

M. Wojciechowska

465

3

Po co się złościć?

Elżbieta Zubrzycka

439

4

Tosia i Pan Kudełko

Klaudyna Andrijewska

406

5

Powiedz komuś

Elżbieta Zubrzycka

385

6

Słup soli

Elżbieta Zubrzycka

382

7

Dobre i złe sekrety

Elżbieta Zubrzycka

361

8

O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów

Elżbieta Zubrzycka

309

9

Żółte kółka. Mam na imię Inna

Eliza Piotrowska

237

10

Dzieci z Bullerbyn

Astrid Lingren

229

 

Nauczyciele

 

ID

Nazwa

Autor

Liczba

1

Psie Troski

Tom Justyniarski

199

2

Po co się złościć?

Elżbieta Zubrzycka

186

3

Słup soli

Elżbieta Zubrzycka

156

4

Powiedz komuś

Elżbieta Zubrzycka

154

5

Tosia i Pan Kudełko

Klaudyna Andrijewska

149

6

Dobre i złe sekrety

Elżbieta Zubrzycka

141

7

O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów

Elżbieta Zubrzycka

132

8

Magiczne drzewo

Andrzej Maleszka

112

9

Mikołajek

René Goscinny, Jean-Jacques Sempé

111

10

Dzieci z Bullerbyn

A. Lingren

84

 

Uczniowie

 

ID

Nazwa

Autor

Liczba

1

Harry Potter

J.K. Rowling

712

2

Pamiętnik nastolatki

Beata Andrzejczuk

441

3

Feliks, Net i Nika

Rafał Kosik

428

4

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy

Rick Riordan

277

5

Tosia i Pan Kudełko

Klaudyna Andrijewska

225

6

Opowieści z Narnii

Clive Staples Lewis

216

7

Hobbit

John Ronald Reuel Tolkien

180

8

Mikołajek

Gościnny Rene

173

9

Dzieciaki świata

M. Wojciechowska

158

10

Igrzyska śmierci

Collins Suzanne

153

  

Studenci

 

ID

Nazwa

Autor

Liczba

1

Tosia i Pan Kudełko

Kaludyna Andrijewska

553

2

Harry Potter

J.K. Rowling

399

3

Dzieciaki świata

M. Wojciechowska

290

4

Psie Troski

Tomasz Justyniarski

217

5

Mamo, Tato - dlaczego nie jemy zwierząt

Donata Marfiak, Jerzy Rey

185

6

Hobbit

J. R. R. Tolkien

171

7

Opowieści z Narnii

Clive Staples Lewis

159

8

Dzieci z Bullerbyn

Astrid Lindgren

158

9

Grzywą malowane

Agata Widzowska Pasiak

143

10

Mikołajek

René Goscinny, Jean-Jacques Sempé

141

 

Pozostali

 

ID

Nazwa

Autor

Liczba

1

Tosia i Pan Kudełko

Klaudyna Andrijewska

578

2

Psie Troski

Tomek Justyniarski

461

3

Harry Potter

J.K. Rowling

251

4

Po co się złościć?

Elżbieta Zubrzycka

166

5

Dzieci z Bullerbyn

Astrid Lindgren

152

6

Słup soli

Elżbieta Zubrzycka

142

7

Powiedz komuś

Elżbieta Zubrzycka

139

8

Opowieści z Narnii

C. Lewis

132

9

Dobre i złe sekrety

Elżbieta Zubrzycka

126

10

Mamo, Tato - dlaczego nie jemy zwierząt

Donata Marfiak

125

  

 
BIBLIOTEKA CZYNNA:

 

 

PONIEDZIAŁEK


WTOREK


ŚRODA


CZWARTEK


PIĄTEK

-

 

 Nasza biblioteka

 

 

 

 

Zalety książki

 

 

1.

Książka pomaga nam rozwijać

język i słownictwo.

Uczy nas wyrażać myśli

i rozumieć innych.

 

 

 

 

Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam

    pojęć  myślowych  i  nowych idei,

      rozszerza naszą świadomość

   i  nasz  świat.

 

 

 

 

 

 

Książka pobudza fantazję,

    uczy budować obrazy

    w wyobraźni.

 

 

 

 

Książka dostarcza nam wiedzy

o innych krajach i kulturach,

      o przyrodzie, technice,

  historii, o tym wszystkim,

  o czym chcielibyśmy

dowiedzieć się  czegoś

więcej.

 

 

 

  Książka rozwija nasze uczucia

 i zdolność do empatii. Wyrabia

 w nas umiejętność wczucia się

 w czyjąś sytuację.

 

 

Książka dodaje sił i zapału.

Dostarcza nam rozrywki

i emocji. Może rozśmieszyć

lub zasmucić. Może pocieszyć

i wskazać nowe możliwości.

 

 

 

7.

         Książka może stawiać pytania,

      które  angażują  i  pobudzają

             do dalszych przemyśleń.

 

 

 

 

Książka uczy nas etyki. Skłania

do namysłu nad tym, co

słuszne, a co nie,

co dobre, a co złe.

 

 

 

Książka może wytłumaczyć rzeczywistość

i  pomóc   w   zrozumieniu   zależności.

 
   


 

 

 

Książka może udowodnić,

że często pytanie ma

więcej, niż jedną odpowiedź,

że na problem da się 

spojrzeć z  różnych  stron. 

Może podpowiedzieć inne sposoby

rozwiązywania konfliktów niż przemoc.

 

 

 

      Książka pomaga nam zrozumieć

     siebie. Odkrycie, że są inni,

      którzy  myślą  jak  my,  że

      mamy  prawo  do  swoich

      odczuć  i  reakcji, umacnia

      nasze  poczucie  własnej

      wartości.

 

 1.  

Książka pomaga nam zrozumieć innych.

     Lektura   książek   pisarzy

    z innej epoki, innego

   świata, i odkrywanie, że

       ich  myśli  i  odczucia  nie

        różnią  się  od  naszych,

  buduje  tolerancję  dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.

 

 

 

 

 

Książka jest naszym towarzyszem

w samotności. Łatwo wziąć ją ze

sobą i czytać gdziekolwiek.

Z biblioteki można ją wypożyczyć

za darmo i nie trzeba podłączać

 jej do prądu.

 

 

 

 

 

 1.  

Książka jest częścią naszego

dziedzictwa kulturowego.

Dzięki niej mamy wspólne

doświadczenia i punkty

odniesienia.

 

 

 

 

 

 1.  

Dobra książka, którą można

czytać na głos, przynosi

radość dzieciom i dorosłym.

Buduje pomost między

pokoleniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     16.

Książka to pierwsze

spotkanie z literaturą

-  nieograniczonym

światem, z którego czerpiemy przez całe życie.

To  bardzo  ważne  spotkanie,  gdyż  jeśli  nie

zostanie zmarnowane,  pokaże,  ile może  dać

dobra  literatura.

 

 

 

17.

Literatura wzbogaca   kulturę kraju.

  Daje pracę wielu ludziom:

    pisarzom, ilustratorom,

    wydawcom, redaktorom,

      drukarzom, recenzentom,

        księgarzom, bibliotekarzom...

  Literaturę można również

  eksportować przynosząc

krajowi dochód i uznanie za granicą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAŁ ZE STRONY:

http://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/88/index.php

 

 

   korzysci_z_czytania.doc

   zlota_lista_ksiazek_do_czytania.doc

   zalety_ksiazki.doc

Nowa warstwa...
Nowa warstwa.