Konkursy

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach:


 zDolnyŚlązaczek [blok matematyczno-polonistyczny oraz język angielski]


Celem konkursu zDolny Ślązaczek jest:

  • Rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół podstawowych.
  • Wdrażanie uczniów do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności kluczowych.
  • Rozpoznawanie ukrytych uzdolnień i wspieranie ich rozwoju.
  • Stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji zarówno dla uczniów

jak i ich szkół.

  • Integrowanie środowiska edukacyjnego związanego z II etapem kształcenia.

 

Konkursy recytatorskie - w języku polskim oraz w języku angielskim

[etapy szkolne oraz gminne]

 

Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych

 

Gminny Konkurs Ortograficzny

Szkolny Konkurs Mitologiczny

Zielony Las

KRUSnal Bezpieczniak