Sonda

Kim chciałbym/chciałabym zostać?

lekarzem

12 %

fryzjerem

8 %

sprzedawcą

10 %

strażakiem

6 %

nauczycielem

6 %

prawnikiem

9 %

kucharzem

7 %

aktorem

9 %

policjantem

10 %

nie ma tego zawodu na liście

17 %

Suma głosów: 164