Sonda

Kim chciałbym/chciałabym zostać?

lekarzem

15 %

fryzjerem

8 %

sprzedawcą

11 %

strażakiem

8 %

nauczycielem

11 %

prawnikiem

7 %

kucharzem

8 %

aktorem

6 %

policjantem

6 %

nie ma tego zawodu na liście

14 %

Suma głosów: 378