Sonda

Kim chciałbym/chciałabym zostać?

lekarzem

13 %

fryzjerem

11 %

sprzedawcą

13 %

strażakiem

8 %

nauczycielem

8 %

prawnikiem

8 %

kucharzem

5 %

aktorem

5 %

policjantem

13 %

nie ma tego zawodu na liście

11 %

Suma głosów: 36