Sonda

Kim chciałbym/chciałabym zostać?

lekarzem

14 %

fryzjerem

8 %

sprzedawcą

12 %

strażakiem

5 %

nauczycielem

12 %

prawnikiem

8 %

kucharzem

8 %

aktorem

7 %

policjantem

7 %

nie ma tego zawodu na liście

14 %

Suma głosów: 297