Sonda

Kim chciałbym/chciałabym zostać?

lekarzem

14 %

fryzjerem

8 %

sprzedawcą

11 %

strażakiem

7 %

nauczycielem

7 %

prawnikiem

6 %

kucharzem

8 %

aktorem

8 %

policjantem

11 %

nie ma tego zawodu na liście

15 %

Suma głosów: 117