SZKOŁA PODSTAWOWA DRZEMLIKOWICE
http://spdrzemlikowice.superszkolna.pl

21 grudnia 2019 08:29 | Aktualności

XVII Gminny Konkurs Interpretacji Poezji Dziecięcej

13 grudnia 2019 r. w auli Szkoły Muzycznej w Oławie Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach zorganizowała XVII Gminny Konkurs Interpretacji Poezji Dziecięcej klas I-III. Naszą placówkę reprezentowały 2 uczennice: Karolina Wesoła kl.II i Aleksandra Bagińska kl.III. Do konkursu zgłosiło się 8 szkół, zgłosiło się 16 uczestników. W jury w składzie: przewodnicząca komisji konkursowej – p. Kamila Bakalarczyk – Kruk – trenerka emisji głosu, p. Stanisław Górka – dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, p. Marta Łagodzińska Przewodnicząca Rady Rodziców. Komisja oceniała: interpretację tekstu, opanowanie pamięciowe tekstu, ruch sceniczny i ogólny wyraz artystyczny. Ostatecznie przyznano: I miejsce Klarze Czachor ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy- wiersz pt. Spóźniony słowik – Julian Tuwim, II miejsce Colinowi Terleckiemu z Gminnej Szkoły Podstawowej w Oławie – wiersz pt. Żaba Danuty Wawiłow, zaś III miejsce: Hannie Nowak ze Szkoły Podstawowej w Osieku – wiersz pt. Daktyle Danuty Wawiłow. Wyróżnienia przyznano natomiast Lenie Messyasz ze Szkoły Podstawowej w Gać – wiersz pt. Dieta i Marcelinie Kuterze z Gminnej Szkoły Podstawowej w Oławie – wiersz pt. Dziurki w serze.
Po podsumowaniu konkursu dyrektor szkoły Agnieszka Fabisiak wraz z przewodniczącą jury rozdały wszystkim uczestnikom atrakcyjne upominki, ufundowane przez Urząd Gminy Oława i Radę Rodziców SP Drzemlikowice. Atmosferę podniosłego nastroju umiliły wszystkim gościom serdeczne życzenia bożonarodzeniowe złożone przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzemlikowicach
Całość zorganizowała p. Halina Weissbrot.
Dyrektor szkoły wraz organizatorką konkursu serdecznie dziękuje p. Dorocie Turzańskiej i p. Marcie Łagodzińskiej za pomoc w przygotowaniu konkursu.
Gminie Oława dziękujemy za wspaniałe zdjęcia.

Zdjęcia: