Aktualności

26 października 2017 10:22 | Aktualności

Zdolny Ślązaczek - blok miedzyprzedmiotowy

"W każdym uczniu powinniśmy poszukiwać jego mocnych stron i wzmacniać je"

 

 

Za nami już I etap- eliminacje szkolne- konkursu ZDolny Ślązaczek, skierowanego do wszystkich uczniów klas IV– VII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Konkurs realizowany jest w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorem jest Dolnośląski Kurator Oświaty, we współpracy z

Samorządem Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, eliminacji powiatowych i finałów wojewódzkich.

Celem konkursu jest:

a) rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół podstawowych;

b) wdrażanie uczniów do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności kluczowych;

c) rozpoznanie ukrytych uzdolnień uczniów i wspieranie ich rozwoju;

d) stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji zarówno dla uczniów, jak i ich szkół;

e) integrowanie środowiska edukacyjnego związanego z II etapem kształcenia;

f) propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół

wspierających uzdolnienia.

Do eliminacji szkolnych przystąpiło w naszej szkole15 uczniów z klas V- VII, którzy zmagali się z zadaniami polonistyczno- matematycznymi.

 

Szkolna Komisja Konkursowa podsumowała już wyniki- najlepsze osiągnęła klasa 6.

Serdecznie gratulujemy!

 

Teraz oczekujemy na udział w etapie powiatowym, który daje okazję do samopoznania i porównania swoich osiągnięć z osiągnięciami uczniów z innych szkół.

Przeczytano: 149 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: